Bible212. Timoteovi3,5

2. Timoteovi 3:5

Na­venek sice bu­dou ztěles­něná zbožnost, ale její moc bu­dou po­pírat. Od ta­kových se od­vracej.


Verš v kontexte

4 zrád­ci, lehko­my­s­lní, do­mýš­liví, mi­lovníci rozkoše spíše než mi­lovníci Bo­ha. 5 Na­venek sice bu­dou ztěles­něná zbožnost, ale její moc bu­dou po­pírat. Od ta­kových se od­vracej. 6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí majú tvár­nosť po­božnos­ti, ktorí však jej moc za­preli. A tých sa stráň.

Evanjelický

5 Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (po­božnos­ti) budú popierať. Aj od tých sa od­vracaj.

Ekumenický

5 Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj.

Bible21

5 Na­venek sice bu­dou ztěles­něná zbožnost, ale její moc bu­dou po­pírat. Od ta­kových se od­vracej.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček