Bible212. Timoteovi3,6

2. Timoteovi 3:6

Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi,


Verš v kontexte

5 Na­venek sice bu­dou ztěles­něná zbožnost, ale její moc bu­dou po­pírat. Od ta­kových se od­vracej. 6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi, 7 které se pořád chtějí učit, ale nikdy ne­mo­hou do­jít k po­znání prav­dy.

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žien­ky, obťažené hromadou hriechov, vedené roz­ličnými žiadosťami,

Evanjelický

6 Z nich sú totiž tí, ktorí sa vkrádajú do domov a pod­maňujú si žien­ky, ktoré sú zaťažené hriech­mi, vedené roz­ličnými žiadosťami,

Ekumenický

6 Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami,

Bible21

6 Jsou mezi nimi i tací, kteří se vtírají do ro­din, aby si získáva­li vše­li­jaké žen­ské tížené vlastní­mi hří­chy a ve­dené nej­různější­mi touha­mi,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček