Ekumenický2. Timoteovi3,5

2. Timoteovi 3:5

Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj.


Verš v kontexte

4 zrad­covia, neroz­vážni, vy­statovační, viac milujúci roz­koše ako Boha. 5 Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj. 6 Nie­ktorí spomedzi nich totiž vnikajú do domov a pod­maňujú si ľah­ké ženy, obťažené hriech­mi a zmietané roz­ličnými žiadosťami,

späť na 2. Timoteovi, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 ktorí majú tvár­nosť po­božnos­ti, ktorí však jej moc za­preli. A tých sa stráň.

Evanjelický

5 Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (po­božnos­ti) budú popierať. Aj od tých sa od­vracaj.

Ekumenický

5 Budú mať výzor nábožnos­ti, ale jej moc budú popierať. Aj od tých­to sa od­vracaj.

Bible21

5 Na­venek sice bu­dou ztěles­něná zbožnost, ale její moc bu­dou po­pírat. Od ta­kových se od­vracej.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček