Bible212. Samuel7,27

2. Samuel 7:27

Hos­po­di­ne zástupů, Bože Iz­rae­le, ty jsi své­mu služebníku pro­zra­dil: ‚Z­bu­du­ji ti dům.‘ Pro­to tvůj služebník nale­zl od­vahu mod­lit se k to­bě tuto mod­lit­bu.


Verš v kontexte

26 Kéž se tvé jméno navěky pro­slaví! Kéž se říká: ‚Hos­po­din zástupů je Bo­hem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davi­da před te­bou upevněn! 27 Hos­po­di­ne zástupů, Bože Iz­rae­le, ty jsi své­mu služebníku pro­zra­dil: ‚Z­bu­du­ji ti dům.‘ Pro­to tvůj služebník nale­zl od­vahu mod­lit se k to­bě tuto mod­lit­bu. 28 Ano, Hos­po­di­ne, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi své­mu služebníku za­s­lí­bil toto dob­ro­diní a tvá slova jsou prav­da.

späť na 2. Samuel, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 Lebo ty, Hos­podine Zá­stupov, Bože Iz­raelov, zjavil si svoj­mu služob­níkovi po­vediac: Zbudujem ti dom. Pre­to našiel tvoj služob­ník hotové svoje srd­ce po­mod­liť sa ti túto mod­lit­bu.

Evanjelický

27 Lebo Ty, Hos­podine moc­nos­tí, Bože Iz­raela, vy­javil si svoj­mu služob­níkovi a riekol: Po­stavím ti dom. Pre­to Tvoj služob­ník našiel od­vahu pred­niesť Ti túto mod­lit­bu.

Ekumenický

27 Sám si pred­sa, Hos­podin zá­stupov, Boh Iz­raela, zjavil svoj­mu služob­níkovi: Po­stavím ti dom. Pre­to sa tvoj služob­ník od­hod­lal pred­niesť ti túto mod­lit­bu.

Bible21

27 Hos­po­di­ne zástupů, Bože Iz­rae­le, ty jsi své­mu služebníku pro­zra­dil: ‚Z­bu­du­ji ti dům.‘ Pro­to tvůj služebník nale­zl od­vahu mod­lit se k to­bě tuto mod­lit­bu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček