Bible212. Samuel7,26

2. Samuel 7:26

Kéž se tvé jméno navěky pro­slaví! Kéž se říká: ‚Hos­po­din zástupů je Bo­hem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davi­da před te­bou upevněn!


Verš v kontexte

25 Nuže, Hos­po­di­ne Bože, po­tvrď navěky slovo, které jsi dal své­mu služební­kovi a jeho do­mu. Učiň, jak jsi ře­kl. 26 Kéž se tvé jméno navěky pro­slaví! Kéž se říká: ‚Hos­po­din zástupů je Bo­hem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davi­da před te­bou upevněn! 27 Hos­po­di­ne zástupů, Bože Iz­rae­le, ty jsi své­mu služebníku pro­zra­dil: ‚Z­bu­du­ji ti dům.‘ Pro­to tvůj služebník nale­zl od­vahu mod­lit se k to­bě tuto mod­lit­bu.

späť na 2. Samuel, 7

Príbuzné preklady Roháček

26 A nech je tvoje meno veľké až na veky, tým, že budú hovoriť: Hos­podin Zá­stupov je Bohom nad Iz­raelom, a dom tvoj­ho služob­níka Dávida nech je stály pred tvojou tvárou!

Evanjelický

26 A Tvoje meno bude zvelebené naveky slovami: Hos­podin moc­nos­tí je Bohom nad Iz­raelom. Dom Tvoj­ho služob­níka Dávida nech je pev­ný pred Tebou.

Ekumenický

26 Tak sa navždy pre­slávi tvoje meno a bude sa hovoriť: Hos­podin zá­stupov je Bohom Iz­raela. Dom tvoj­ho služob­níka Dávida bude pev­ný pred tebou.

Bible21

26 Kéž se tvé jméno navěky pro­slaví! Kéž se říká: ‚Hos­po­din zástupů je Bo­hem nad Izraelem!‘ Kéž je dům tvého služebníka Davi­da před te­bou upevněn!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček