Bible212. Letopisů7,11

2. Letopisů 7:11

Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo.


Verš v kontexte

10 Tři­a­dvacátého dne sedmého měsíce pak Šalo­moun lid pro­pustil. Vrace­li se do­mů s ve­se­lím a ra­dostí ze vše­ho dob­ro­diní, které Hos­po­din pro­kázal Davi­dovi, Šalo­mou­novi a své­mu lidu Iz­rae­li. 11 Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo. 12 Teh­dy se Šalo­mou­novi v noci ukázal Hos­po­din a ře­kl mu: „Vyslyšel jsem tvou mod­lit­bu. Vy­vo­lil jsem si toto místo za dům obě­ti.

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.

Evanjelický

11 Keď Šalamún do­končil dom Hos­podinov i kráľov­ský palác a vy­darilo sa všet­ko, čo si umienil vy­konať v dome Hos­podinovom a vo svojom paláci,

Ekumenický

11 Keď Šalamún ús­pešne dobudoval Hos­podinov dom, kráľov­ský palác i všet­ko, čo si zau­mienil za­riadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,

Bible21

11 Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček