Ekumenický2. Kronická7,11

2. Kronická 7:11

Keď Šalamún ús­pešne dobudoval Hos­podinov dom, kráľov­ský palác i všet­ko, čo si zau­mienil za­riadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,


Verš v kontexte

10 Dvad­siateho tretieho dňa sied­meho mesiaca pre­pus­til ľud domov. Ten sa radoval a bol nadšený z dobrodenia, ktoré pre­ukázal Hos­podin Dávidovi, Šalamúnovi a svoj­mu iz­rael­skému ľudu. 11 Keď Šalamún ús­pešne dobudoval Hos­podinov dom, kráľov­ský palác i všet­ko, čo si zau­mienil za­riadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci, 12 zjavil sa mu v noci Hos­podin a po­vedal mu: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom na obetovanie.

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak do­stavil Šalamún dom Hos­podinov i dom kráľov, i všet­ko, čo bolo prišlo na srd­ce Šalamúnovo, aby to učinil v dome Hos­podinovom i vo svojom dome, sa mu podarilo.

Evanjelický

11 Keď Šalamún do­končil dom Hos­podinov i kráľov­ský palác a vy­darilo sa všet­ko, čo si umienil vy­konať v dome Hos­podinovom a vo svojom paláci,

Ekumenický

11 Keď Šalamún ús­pešne dobudoval Hos­podinov dom, kráľov­ský palác i všet­ko, čo si zau­mienil za­riadiť v Hospodinovom dome a vo svojom paláci,

Bible21

11 Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček