Bible212. Letopisů7,12

2. Letopisů 7:12

Teh­dy se Šalo­mou­novi v noci ukázal Hos­po­din a ře­kl mu: „Vyslyšel jsem tvou mod­lit­bu. Vy­vo­lil jsem si toto místo za dům obě­ti.


Verš v kontexte

11 Tak Šalo­moun dokončil Hos­po­dinův chrám i králov­ský palác. Vše, co chtěl usku­tečnit, ať už šlo o Hos­po­dinův chrám nebo o jeho palác, se zdaři­lo. 12 Teh­dy se Šalo­mou­novi v noci ukázal Hos­po­din a ře­kl mu: „Vyslyšel jsem tvou mod­lit­bu. Vy­vo­lil jsem si toto místo za dům obě­ti. 13 Může se stát, že za­vřu ne­be, aby ne­prše­lo; že přikážu ko­bylkám, aby sežraly ze­mi; že sešlu na svůj lid mor.

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

12 Potom sa ukázal Hos­podin Šalamúnovi vnoci a riekol mu: Počul som tvoju mod­lit­bu a vy­volil som si toto mies­to sebe za dom bit­nej obeti.

Evanjelický

12 zjavil sa mu v noci Hos­podin. Riekol mu: Vy­slyšal som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom obetí.

Ekumenický

12 zjavil sa mu v noci Hos­podin a po­vedal mu: Vy­počul som tvoju mod­lit­bu a toto mies­to som si zvolil za dom na obetovanie.

Bible21

12 Teh­dy se Šalo­mou­novi v noci ukázal Hos­po­din a ře­kl mu: „Vyslyšel jsem tvou mod­lit­bu. Vy­vo­lil jsem si toto místo za dům obě­ti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček