Bible211. Timoteovi2,3

1. Timoteovi 2:3

Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu,


Verš v kontexte

2 za krále i za všech­ny vy­soko po­sta­vené, abychom moh­li vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. 3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu, 4 který chce, aby všich­ni li­dé byli spa­seni a doš­li k po­znání prav­dy.

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo to je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

Evanjelický

3 Toto je dob­ré a príjem­né pred naším Spasiteľom Bohom,

Ekumenický

3 Toto je dob­ré a príjem­né nášmu Spasiteľovi, Bohu,

Bible21

3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček