Bible211. Timoteovi2,4

1. Timoteovi 2:4

který chce, aby všich­ni li­dé byli spa­seni a doš­li k po­znání prav­dy.


Verš v kontexte

3 Tak je to správné a mi­lé naše­mu Spa­si­te­li Bo­hu, 4 který chce, aby všich­ni li­dé byli spa­seni a doš­li k po­znání prav­dy. 5 Je pře­ce je­diný Bůh a je­diný pro­středník mezi Bo­hem a lid­mi, člověk Kri­stus Ježíš,

späť na 1. Timoteovi, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a prišli k po­znaniu prav­dy.

Evanjelický

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a po­znali prav­du.

Ekumenický

4 ktorý chce, aby všet­ci ľudia boli spasení a spoz­nali prav­du:

Bible21

4 který chce, aby všich­ni li­dé byli spa­seni a doš­li k po­znání prav­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček