Bible211. Tesalonickým1,2

1. Tesalonickým 1:2

Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách.


Verš v kontexte

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. 2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách. 3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás,

Evanjelický

2 Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách,

Ekumenický

2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične

Bible21

2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček