Bible211. Tesalonickým1,3

1. Tesalonickým 1:3

Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu.


Verš v kontexte

2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách. 3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu. 4 Ví­me, mi­lovaní bratři, že vás Bůh vy­vo­lil,

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 ne­pres­taj­ne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsil­nú prácu lás­ky a na tr­pez­livosť nádeje nášho Pána Ježiša Kris­ta pred svojím Bohom a Ot­com,

Evanjelický

3 a ne­pres­taj­ne spomíname pred naším Bohom a Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček