Bible211. Tesalonickým1,1

1. Tesalonickým 1:1

Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám.


Verš v kontexte

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám. 2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách. 3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Pavel, Sil­ván a Timote­us cir­kvi Tesaloničanov v Bohu Ot­covi a v Pánu Ježišu Kris­tovi: milosť vám a po­koj od Boha, nášho Ot­ca, a od Pána Ježiša Kris­ta!

Evanjelický

1 Pavel, Sil­vanos a Timote­os cir­kev­nému zboru Tesalonic­kých v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi. Milosť vám a po­koj!

Ekumenický

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi: Milosť vám a po­koj.

Bible21

1 Pavel, Silvanus a Ti­mo­te­u­scírkvi Tesalo­nických v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu: Milost a pokoj vám.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček