Bible211. Petr3,16

1. Petr 3:16

Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu.


Verš v kontexte

15 Za­svěť­te svá srd­ce Pánu Kri­stu a buď­te připra­veni podat od­po­věď každé­mu, kdo se vás ze­ptá na důvod vaší na­děje. 16 Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu. 17 Je-li však Boží vůlí, abys­te trpě­li, je lepší trpět za dob­ré či­ny než­li za zlé.

späť na 1. Petr, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 majúc dob­ré svedomie, aby v tom, v čom vás osočujú ako takých, ktorí robia zlé, boli za­han­bení tí, ktorí po­tupujú vaše v Kris­tu dob­ré ob­covanie.

Evanjelický

16 prav­da, v tichos­ti a s bázňou, majúc čis­té svedomie, aby tí, čo po­tupujú vaše cnost­né správanie v Kris­tovi, práve v tom boli za­han­bení, v čom vás ohovárajú.

Ekumenický

16 ale rob­te to v tichosti, s bázňou a dob­rým svedomím, aby tí, čo znevažujú váš dob­rý spôsob života v Kristovi, boli za­han­bení v tom, z čoho vás ohovárajú.

Bible21

16 Vž­dy ovšem s vlídností a úctou a s dob­rým svědo­mím, aby se ti, kdo vás po­mlou­vají, za­stydě­li, že na­pa­da­li váš po­ctivý život v Kri­stu.

Bible211. Petr3,16

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček