Bible211. Letopisů16,36

1. Letopisů 16:36

Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až na věky! A vše­chen lid od­po­věděl: „A­men. Chvá­la Hospodinu!“


Verš v kontexte

35 Řekně­te: „Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlubíme!“ 36 Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až na věky! A vše­chen lid od­po­věděl: „A­men. Chvá­la Hospodinu!“ 37 David pak ne­chal Asafa a jeho bra­t­ry před Tru­hlou Hos­po­di­novy smlou­vy, aby před ní pravi­delně každý den slouži­li pod­le denního roz­vr­hu

späť na 1. Letopisů, 16

Príbuzné preklady Roháček

36 Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, od vekov až na veky! A všetok ľud po­vedal: Ameň! A chválil Hos­podina.

Evanjelický

36 Požeh­naný buď, Hos­podin, Boh Iz­raela od vekov až naveky! A všetok ľud od­povedal: Amen. A chválil Hos­podina.

Ekumenický

36 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky!

Bible21

36 Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až na věky! A vše­chen lid od­po­věděl: „A­men. Chvá­la Hospodinu!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček