Bible211. Letopisů16,35

1. Letopisů 16:35

Řekně­te: „Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlubíme!“


Verš v kontexte

34 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky! 35 Řekně­te: „Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlubíme!“ 36 Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až na věky! A vše­chen lid od­po­věděl: „A­men. Chvá­la Hospodinu!“

späť na 1. Letopisů, 16

Príbuzné preklady Roháček

35 A po­vedz­te: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vy­trh­ni nás z po­hanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätos­ti a chlúbili sa tvojou chválou.

Evanjelický

35 A vrav­te: Po­máhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vy­trh­ni nás spomedzi po­hanov, aby sme ďakovať moh­li Tvoj­mu svätému menu, honosiť sa Tvojou chválou!

Ekumenický

35 Volaj­te: Za­chráň nás, Bože, náš zá­chran­ca! Zhromaždi a vy­sloboď nás spomedzi po­hanov, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu, honosili sa tvojou chválou.

Bible21

35 Řekně­te: „Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno ať oslavíme, tvou chválou ať se chlubíme!“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček