Ekumenický1. Kronická16,36

1. Kronická 16:36

Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky!


Verš v kontexte

35 Volaj­te: Za­chráň nás, Bože, náš zá­chran­ca! Zhromaždi a vy­sloboď nás spomedzi po­hanov, aby sme moh­li ďakovať tvoj­mu svätému menu, honosili sa tvojou chválou. 36 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky! 37 Pred ar­chou Hos­podinovej zmluvy ponechal Ásafa a jeho bratov, aby tam ustavične konali službu podľa každoden­ného poriad­ku,

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

36 Požeh­naný Hos­podin, Bôh Iz­raelov, od vekov až na veky! A všetok ľud po­vedal: Ameň! A chválil Hos­podina.

Evanjelický

36 Požeh­naný buď, Hos­podin, Boh Iz­raela od vekov až naveky! A všetok ľud od­povedal: Amen. A chválil Hos­podina.

Ekumenický

36 Zvelebený buď Hos­podin, Boh Iz­raela, od vekov až naveky!

Bible21

36 Ať je požeh­nán Hos­po­din, Bůh izraelský, od věků až na věky! A vše­chen lid od­po­věděl: „A­men. Chvá­la Hospodinu!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček