RoháčekZjavenie6,4

Zjavenie 6:4

A vy­šiel iný kôň, čer­vený, a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal po­koj zo zeme, aby sa ľudia navzájom za­bíjali, a dal sa mu veľký meč.


Verš v kontexte

3 A keď ot­voril druhú pečať, počul som druhú živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! 4 A vy­šiel iný kôň, čer­vený, a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal po­koj zo zeme, aby sa ľudia navzájom za­bíjali, a dal sa mu veľký meč. 5 A keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! A videl som a hľa, čier­ny kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke.

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

4 A vy­šiel iný kôň, čer­vený, a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal po­koj zo zeme, aby sa ľudia navzájom za­bíjali, a dal sa mu veľký meč.

Evanjelický

4 A vy­šiel iný, čer­vený kôň, a ten, čo sedel na ňom, do­stal moc vziať po­koj zo zeme, aby sa ľudia na­vzájom vraždili. Do­stal veľký meč.

Ekumenický

4 A vy­šiel iný, oh­nivočer­vený kôň, a ten, čo sedel na ňom, do­stal moc vziať po­koj zo zeme, aby sa ľudia na­vzájom vraždili. A bol mu daný veľký meč.

Bible21

4 A vy­šel jiný kůň, oh­nivě rudý. To­mu, kdo na něm seděl, bylo dáno ode­jmout mír ze země, aby se navzájem vraž­di­li; a byl mu dán ve­liký meč.