RoháčekZjavenie6,5

Zjavenie 6:5

A keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! A videl som a hľa, čier­ny kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke.


Verš v kontexte

4 A vy­šiel iný kôň, čer­vený, a tomu, ktorý sedel na ňom, dalo sa, aby vzal po­koj zo zeme, aby sa ľudia navzájom za­bíjali, a dal sa mu veľký meč. 5 A keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! A videl som a hľa, čier­ny kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke. 6 A počul som hlas pro­stred štyroch živých bytos­tí, ktorý hovoril: Cho­inix pšenice za denár a tri cho­inixy jačmeňa za denár, a oleju a vínu neškoď!

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 A keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz! A videl som a hľa, čier­ny kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal váhu vo svojej ruke.

Evanjelický

5 A keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: Poď! I po­zrel som, a hľa, čier­ny kôň, a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy.

Ekumenický

5 Keď ot­voril tretiu pečať, počul som tretiu bytosť volať: Poď! A videl som: Hľa, čier­ny kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal v ruke váhy.

Bible21

5 Když otevřel třetí pečeť, slyšel jsem třetí bytost říci: „Pojď!“ A hle, spatřil jsem černého koně a ten, který na něm seděl, měl v ruce váhy.