RoháčekZjavenie6,1

Zjavenie 6:1

A videl som, keď ot­voril Baránok jed­nu zo sied­mich pečatí, a počul som jed­nu zo štyroch živých bytos­tí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz!


Verš v kontexte

1 A videl som, keď ot­voril Baránok jed­nu zo sied­mich pečatí, a počul som jed­nu zo štyroch živých bytos­tí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz! 2 A videl som a hľa, biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, mal lučište, a dala sa mu koruna, a vy­šiel víťaziac, aj aby zvíťazil. 3 A keď ot­voril druhú pečať, počul som druhú živú bytosť, ktorá vravela: Poď a vidz!

späť na Zjavenie, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 A videl som, keď ot­voril Baránok jed­nu zo sied­mich pečatí, a počul som jed­nu zo štyroch živých bytos­tí, ktorá hovorila jako hlasom hromu: Poď a vidz!

Evanjelický

1 Videl som: Baránok ot­voril jed­nu zo sied­mich pečatí, a počul som jed­nu zo štyroch bytos­tí volať akoby hromovým hlasom: Poď!

Ekumenický

1 Videl som, ako Baránok ot­voril jed­nu zo sied­mich pečatí a počul som jed­nu zo štyroch bytos­tí zvolať hromovým hlasom: Poď!

Bible21

1 Dále jsem vi­děl, jak Beránek otevřel první ze sed­mi pečetí, a slyšel jsem jednu z těch čtyř bytostí, jak řek­la hro­movým hla­sem: „Pojď!“