RoháčekZjavenie4,5

Zjavenie 4:5

A z trónu vy­chádzaly bles­ky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem oh­nivých lam­pád, ktoré sú sied­mi duchovia Boží,


Verš v kontexte

4 A okolo trónu s­tálo dvadsaťštyri trónov, a na trónoch som videl dvad­saťštyri star­cov, sediacich, ob­lečených v bielych rúchach, a na svojich hlavách mali zlaté koruny. 5 A z trónu vy­chádzaly bles­ky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem oh­nivých lam­pád, ktoré sú sied­mi duchovia Boží, 6 a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

5 A z trónu vy­chádzaly bles­ky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem oh­nivých lam­pád, ktoré sú sied­mi duchovia Boží,

Evanjelický

5 Z trónu vy­chádzali bles­ky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem oh­nivých lámp, to jest sedem Božích duchov;

Ekumenický

5 Z trónu vy­chádzali bles­ky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem oh­nivých lámp, čo je sedem Božích duchov,

Bible21

5 Z trůnu vy­cháze­lo blýskání a hla­sy hro­mo­bi­tí. Před trůnem hoře­lo sedm oh­nivých po­chodní – těch sedm du­chů Božích.