RoháčekZjavenie4,6

Zjavenie 4:6

a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu.


Verš v kontexte

5 A z trónu vy­chádzaly bles­ky a hromy a hlasy a pred trónom horelo sedem oh­nivých lam­pád, ktoré sú sied­mi duchovia Boží, 6 a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu. 7 A pr­vá živá bytosť bola podobná ľvovi, druhá živá bytosť podob­ná teľaťu, tretia živá bytosť mala tvár ako človek, a štvr­tá živá bytosť bola podobná letiacemu or­lovi.

späť na Zjavenie, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 a pred trónom bolo čosi jako sk­lené more, podob­né kryštálu, a pro­stred trónu a vôkol trónu štyri živé bytos­ti, pl­né očí zp­redu i zo­zadu.

Evanjelický

6 a pred trónom sa rozp­res­tieralo sk­lené more, podob­né krištálu. Upro­stred trónu a vôkol neho boli štyri bytos­ti, pl­né očí od­predu i od­zadu.

Ekumenický

6 a pred trónom bolo akoby sk­lenené more podob­né krištáľu.

Bible21

6 Před trůnem bylo také skleněné moře ja­ko­by z křišťálu a upro­střed trůnu i ko­lem trůnu čtyři bytosti plné očí ze­pře­du i ze­za­du.