RoháčekZjavenie2,12

Zjavenie 2:12

A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý:


Verš v kontexte

11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť. 12 A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý: 13 Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý:

Evanjelický

12 An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč:

Ekumenický

12 An­jelovi cir­kvi v Pergame na­píš:

Bible21

12 „An­dělu církve v Perga­mo­nu na­piš: Toto praví Ten, který má os­t­rý dvoj­sečný meč: