RoháčekZjavenie2,13

Zjavenie 2:13

Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan.


Verš v kontexte

12 A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý: 13 Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan. 14 Ale mám niečo málo proti tebe: že tam máš tých, ktorí držia učenie Balámovo, ktorý učil Baláka, jako položiť úraz pred synov Iz­raelových, aby jed­li obetované mod­lám a smil­nili.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 Znám tvoje skut­ky aj to, kde bývaš, kde je trón satanov, a držíš moje meno a nezap­rel si mojej viery ani vo dňoch, v ktorých ­svedčil Antipas, môj ver­ný svedok, ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

Evanjelický

13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan.

Ekumenický

13 Viem, kde bývaš — tam, kde je trón satana. Ale pri­dŕžaš sa môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch An­tipasa, ktorý je môj ver­ný svedok a ktorého za­bili u vás, kde býva satan.

Bible21

13 Vím, že byd­líš tam, kde je sa­tanův trůn, a že se držíš mého jmé­na a ne­za­přel jsi mou ví­ru ani v těch dnech, kdy byl An­tipas, můj věrný svě­dek, za­bit u vás, kde byd­lí sa­tan.