RoháčekZjavenie2,11

Zjavenie 2:11

Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť.


Verš v kontexte

10 Nič sa neboj toho, čo máš tr­pieť. Hľa, diabol uvrh­ne niek­torých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď ver­ný až do smr­ti, a dám ti korunu života. 11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť. 12 A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý:

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, ne­uškodí druhá sm­rť.

Evanjelický

11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí!

Ekumenický

11 Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cir­kvám: Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí.

Bible21

11 Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu druhá smrt neublíží.“