EvanjelickýZjavenie2,12

Zjavenie 2:12

An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč:


Verš v kontexte

11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cir­kev­ným zborom! Kto zvíťazí, tomu druhá sm­rť ne­uškodí! 12 An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč: 13 [Po­znám tvoje skut­ky], viem, kde bývaš: tam, kde je trón satanov; a že sa pri­dŕžaš môj­ho mena a nezap­rel si vieru vo mňa ani v dňoch, keď An­tipasa, môj­ho ver­ného sved­ka, za­bili u vás, kde býva satan.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 A an­jelovi sboru v Per­game na­píš: Toto hovorí ten, ktorý má ten dvoj­sečný meč os­trý:

Evanjelický

12 An­jelovi per­gam­ského cir­kev­ného zboru na­píš: Toto hovorí Ten, ktorý má os­trý dvoj­sečný meč:

Ekumenický

12 An­jelovi cir­kvi v Pergame na­píš:

Bible21

12 „An­dělu církve v Perga­mo­nu na­piš: Toto praví Ten, který má os­t­rý dvoj­sečný meč: