RoháčekZjavenie10,9

Zjavenie 10:9

Vtedy som od­išiel k an­jelovi a po­vedal som mu, aby mi dal knižku. A on mi po­vedal: Vez­mi a zjedz ju, a spôsobí ti hor­kosť v bruchu, ale v tvojich ús­tach bude slad­ká ako med.


Verš v kontexte

8 A hlas, ktorý som bol počul z neba, zase hovoril so mnou a po­vedal: Iď a vez­mi ot­vorenú knižku, k­torá je v ruke an­jela, ktorý stojí na mori a na zemi. 9 Vtedy som od­išiel k an­jelovi a po­vedal som mu, aby mi dal knižku. A on mi po­vedal: Vez­mi a zjedz ju, a spôsobí ti hor­kosť v bruchu, ale v tvojich ús­tach bude slad­ká ako med. 10 A vzal som knižku z ruky an­jela a zjedol som ju, a bola v mojich ús­tach slad­ká jako med, ale keď som ju zjedol, zhork­lo moje brucho.

späť na Zjavenie, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy som od­išiel k an­jelovi a po­vedal som mu, aby mi dal knižku. A on mi po­vedal: Vez­mi a zjedz ju, a spôsobí ti hor­kosť v bruchu, ale v tvojich ús­tach bude slad­ká ako med.

Evanjelický

9 Nato som od­išiel k an­jelovi a po­vedal som mu: Daj mi tú knižočku! Od­povedal mi: Vez­mi a zjedz ju, vnút­ro ti na­pl­ní hor­kosťou, ale v ús­tach ti bude slad­ká ako med.

Ekumenický

9 Pri­stúpil som k anjelovi a po­vedal som mu, aby mi tú knižku dal. Od­povedal mi: Vez­mi a zjedz ju; v žalúdku ti zhork­ne, ale v ústach bude slad­ká ako med.

Bible21

9 Šel jsem tedy k tomu an­dělu a ře­kl mu: „­Dej mi tu knížku.“ Od­po­věděl: „Vez­mi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ús­tech ti bude sladká jako med.“