RoháčekŽidom10,26

Židom 10:26

Lebo keď dob­rovoľne hrešíme po prijatí známos­ti prav­dy, ne­pozos­táva už viacej obeti za hriechy,


Verš v kontexte

25 ne­opúšťajúc svoj­ho shromaždenia, ako majú nie­ktorí obyčaj, ale na­pomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. 26 Lebo keď dob­rovoľne hrešíme po prijatí známos­ti prav­dy, ne­pozos­táva už viacej obeti za hriechy, 27 ale jakési strašné očakávanie súdu a prud­ká pálivosť ohňa, ktorý má žrať protiv­níkov.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo keď dob­rovoľne hrešíme po prijatí známos­ti prav­dy, ne­pozos­táva už viacej obeti za hriechy,

Evanjelický

26 Lebo ak úmysel­ne hrešíme, keď sme už prijali znalosť prav­dy, niet už viac obete za hriechy,

Ekumenický

26 Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy,

Bible21

26 Jest­liže to­tiž po­té, co jsme po­zna­li prav­du, vědo­mě pokračuje­me v hří­chu, ne­z­bývá nám už žádná oběť za hří­chy,