RoháčekŽidom10,25

Židom 10:25

ne­opúšťajúc svoj­ho shromaždenia, ako majú nie­ktorí obyčaj, ale na­pomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.


Verš v kontexte

24 A po­zoruj­me sa na­vzájom tým cieľom, aby sme sa roz­necovali k lás­ke a k dob­rým skut­kom 25 ne­opúšťajúc svoj­ho shromaždenia, ako majú nie­ktorí obyčaj, ale na­pomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň. 26 Lebo keď dob­rovoľne hrešíme po prijatí známos­ti prav­dy, ne­pozos­táva už viacej obeti za hriechy,

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

25 ne­opúšťajúc svoj­ho shromaždenia, ako majú nie­ktorí obyčaj, ale na­pomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.

Evanjelický

25 Ne­opúšťaj­me svoje zhromaždenia, ako nie­ktorí majú vo zvyku, ale na­pomínaj­me sa, a to tým viac, čím viac vidíme, že sa pri­bližuje ten deň.

Ekumenický

25 Ne­opúšťaj­me naše zhromaždenie, ako to majú nie­ktorí vo zvyku, ale sa po­vzbudzuj­me, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kris­tov deň.

Bible21

25 a ne­opouštěj­me naše spo­lečné shro­máždění, jak mají něk­teří ve zvyku. Radě­ji se na­po­mínej­me, a to tím více, čím více vi­dí­te, že se blíží ten den.