EkumenickýŽidom10,26

Židom 10:26

Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy,


Verš v kontexte

25 Ne­opúšťaj­me naše zhromaždenie, ako to majú nie­ktorí vo zvyku, ale sa po­vzbudzuj­me, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kris­tov deň. 26 Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy, 27 ale iba s hrozným súdom a žiarou ohňa, ktorý strávi od­por­cov.

späť na Židom, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo keď dob­rovoľne hrešíme po prijatí známos­ti prav­dy, ne­pozos­táva už viacej obeti za hriechy,

Evanjelický

26 Lebo ak úmysel­ne hrešíme, keď sme už prijali znalosť prav­dy, niet už viac obete za hriechy,

Ekumenický

26 Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy,

Bible21

26 Jest­liže to­tiž po­té, co jsme po­zna­li prav­du, vědo­mě pokračuje­me v hří­chu, ne­z­bývá nám už žádná oběť za hří­chy,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček