Bible21Židům10,26

Židům 10:26

Jest­liže to­tiž po­té, co jsme po­zna­li prav­du, vědo­mě pokračuje­me v hří­chu, ne­z­bývá nám už žádná oběť za hří­chy,


Verš v kontexte

25 a ne­opouštěj­me naše spo­lečné shro­máždění, jak mají něk­teří ve zvyku. Radě­ji se na­po­mínej­me, a to tím více, čím více vi­dí­te, že se blíží ten den. 26 Jest­liže to­tiž po­té, co jsme po­zna­li prav­du, vědo­mě pokračuje­me v hří­chu, ne­z­bývá nám už žádná oběť za hří­chy, 27 ale jen hroz­né očekávání Božího sou­du, kdy zuřící oheň po­hl­tí jeho odpůrce.

späť na Židům, 10

Príbuzné preklady Roháček

26 Lebo keď dob­rovoľne hrešíme po prijatí známos­ti prav­dy, ne­pozos­táva už viacej obeti za hriechy,

Evanjelický

26 Lebo ak úmysel­ne hrešíme, keď sme už prijali znalosť prav­dy, niet už viac obete za hriechy,

Ekumenický

26 Veď ak dob­rovoľne hrešíme po tom, čo sme po­znali prav­du, ne­môžme počítať s nijakou obetou za hriechy,

Bible21

26 Jest­liže to­tiž po­té, co jsme po­zna­li prav­du, vědo­mě pokračuje­me v hří­chu, ne­z­bývá nám už žádná oběť za hří­chy,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček