RoháčekŽalmy80,3

Žalmy 80:3

Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!


Verš v kontexte

2 Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!
3 Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!
4 Ó, Bože, na­vráť nás a daj svietiť svojej tvári, a budeme spasení!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

3 Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!

Evanjelický

3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Vzbuď svoju silu a príď nám na po­moc!

Ekumenický

3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!

Bible21

3 Před Efrai­mem, Ben­jamínem a Mana­se­sempro­buď svo­ji moc, přispěj nám na po­moc!