RoháčekŽalmy80,2

Žalmy 80:2

Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoc­tvo. Žalm Azafov.
2 Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!
3 Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

2 Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!

Evanjelický

2 Čuj, Pas­tier Iz­raela, ktorý vodíš Jozefa ako ov­ce; Ty, ktorý tróniš nad cherub­mi, zjav sa

Ekumenický

2 Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa

Bible21

2 Pastýři Iz­rae­le, naslouchej, jenž vodíš Josefa jako ovce své, jenž trůníš na che­ru­bech, za­skvěj se!