EkumenickýŽalmy80,3

Žalmy 80:3

pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!


Verš v kontexte

2 Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa
3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!
4 Ob­nov nás, Bože, roz­jas­ni svoju tvár a budeme za­chránení!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

3 Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!

Evanjelický

3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Vzbuď svoju silu a príď nám na po­moc!

Ekumenický

3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!

Bible21

3 Před Efrai­mem, Ben­jamínem a Mana­se­sempro­buď svo­ji moc, přispěj nám na po­moc!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček