RoháčekŽalmy80,1

Žalmy 80:1

Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoc­tvo. Žalm Azafov.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoc­tvo. Žalm Azafov.
2 Pas­tieru Iz­raelov, prosíme, na­kloň svoje ucho! Ty, ktorý še­tr­ne vodíš Jozefa jako stádo, ktorý tróniš na cherubínoch, za­skvej sa!
3 Pred Ef­rai­mom, Ben­jaminom a Manas­sesom zo­buď svoju hr­din­skú silu a poď nám na zá­chranu!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoc­tvo. Žalm Azafov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Ľalia, Svedec­tvo Ásáfovo. Žalm.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedec­tvo. Žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „­Li­lie svědectví“. Žalm Asafův.