EkumenickýŽalmy80,1

Žalmy 80:1

Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedec­tvo. Žalm.


Verš v kontexte

1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedec­tvo. Žalm.
2 Pas­tier Iz­raela, počuj nás, ty, ktorý vedieš Jozefa ako stádo a tróniš nad cherub­mi, za­skvej sa
3 pred Ef­rajimom, Ben­jamínom a Menaššem! Pre­buď svoju moc a príď nás za­chrániť!

späť na Žalmy, 80

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Na nápev: Ľalie. Svedoc­tvo. Žalm Azafov.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes na nápev: Ľalia, Svedec­tvo Ásáfovo. Žalm.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Na nápev: Ľalie. Ásafovo svedec­tvo. Žalm.

Bible21

1 Pro předního zpěváka, na nápěv „­Li­lie svědectví“. Žalm Asafův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček