RoháčekŽalmy66,4

Žalmy 66:4

Celá zem, všet­ko a všet­ci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žal­my, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.


Verš v kontexte

3 Rec­te Bohu: Jaký hroz­ný si čo do svojich diel! Pre veľkosť tvojej sily budú sa ti lichot­ne koriť tvoji ne­priatelia.
4 Celá zem, všet­ko a všet­ci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žal­my, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.
5 Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

4 Celá zem, všet­ko a všet­ci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žal­my, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.

Evanjelický

4 Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Sela.

Ekumenický

4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! — Sela —

Bible21

4 Ce­lý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! sé­la