EkumenickýŽalmy66,4

Žalmy 66:4

Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! — Sela —


Verš v kontexte

3 Po­vedz­te Bohu: Úžas­né sú tvoje skut­ky! Taká ne­smier­na je tvoja moc, že ti po­chlebujú tvoji ne­priatelia.
4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! — Sela —
5 Poďte a po­zrite na Božie diela, úžas­né sú jeho skut­ky pre ľudí.

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

4 Celá zem, všet­ko a všet­ci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žal­my, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.

Evanjelický

4 Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Sela.

Ekumenický

4 Nech sa ti klania celá zem, nech ťa ospevujú, nech ospevujú tvoje meno! — Sela —

Bible21

4 Ce­lý svět se ti bude klanět, zpívat ti bude, zpívat o jménu tvém! sé­la

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček