RoháčekŽalmy66,5

Žalmy 66:5

Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!


Verš v kontexte

4 Celá zem, všet­ko a všet­ci sa ti budú klaňať a budú ti spievať žal­my, ospevovať budú tvoje meno. Sélah.
5 Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!
6 Ob­rátil more na sušinu; cez rieku prešli pešo; tam sme sa radovali v ňom!

späť na Žalmy, 66

Príbuzné preklady Roháček

5 Poďte a vidz­te skut­ky Boha! Hroz­ný je čo do činu pri synoch človeka!

Evanjelický

5 Poďte a po­zrite sa na skut­ky Božie, úžas­ný je vo svojom konaní voči ľuďom.

Ekumenický

5 Poďte a po­zrite na Božie diela, úžas­né sú jeho skut­ky pre ľudí.

Bible21

5 Po­jď­te, na Boží skutky hleďte, jak ohrom­ný je v tom, jak k li­dem chová se!