RoháčekŽalmy6,6

Žalmy 6:6

Lebo v smr­ti nieto roz­pomien­ky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!


Verš v kontexte

5 Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.
6 Lebo v smr­ti nieto roz­pomien­ky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!
7 Ustal som vo svojom úpení; každú noc máčam svoju po­steľ sl­zami, ­sl­zami polievam svoje ležište.

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

6 Lebo v smr­ti nieto roz­pomien­ky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

Evanjelický

6 Lebo v smr­ti niet spomien­ky na Teba, a kto Ťa bude oslavovať v ríši mŕt­vych?

Ekumenický

6 V smrti si na teba ni­kto ne­spomenie. Kto ťa v ríši mŕt­vych os­lávi?

Bible21

6 V hrobě už na tebe nikdo ne­vzpo­mene – ­me­zi mrt­vý­mi kdo by slavil tě?

RoháčekŽalmy6,6