RoháčekŽalmy6,5

Žalmy 6:5

Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.


Verš v kontexte

4 aj moja duša sa veľmi chveje. A ty, ó, Hos­podine, do­kedy? !-
5 Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.
6 Lebo v smr­ti nieto roz­pomien­ky na teba, a kto ťa bude oslavovať v hrobe?!

späť na Žalmy, 6

Príbuzné preklady Roháček

5 Na­vráť sa za­se, Hos­podine, vy­trh­ni moju dušu; za­chráň ma pre svoju milosť.

Evanjelický

5 Na­vráť sa, Hos­podine, vy­sloboď mi dušu; spomôž mi pre svoju milosť.

Ekumenický

5 Ob­ráť sa, Hos­podin, vy­sloboď moju dušu, za­chráň ma svojou milosťou!

Bible21

5 Ob­rať se, Hos­po­di­ne, život mi zachovej, pro svo­ji lás­ku za­chraň mě!

RoháčekŽalmy6,5