RoháčekŽalmy53,7

Žalmy 53:7

Bárs by bolo dané spasenie Iz­raelovi so Si­ona! Keď na­vráti Bôh zajatých svoj­ho ľudu, plesať bude Jakob, bude sa radovať Iz­rael.


Verš v kontexte

5 Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?
6 Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.
7 Bárs by bolo dané spasenie Iz­raelovi so Si­ona! Keď na­vráti Bôh zajatých svoj­ho ľudu, plesať bude Jakob, bude sa radovať Iz­rael.

späť na Žalmy, 53

Príbuzné preklady Roháček

7 Bárs by bolo dané spasenie Iz­raelovi so Si­ona! Keď na­vráti Bôh zajatých svoj­ho ľudu, plesať bude Jakob, bude sa radovať Iz­rael.

Evanjelický

7 Kiež zo Si­ona príde spása Iz­raela! Keď Boh zmení údel svoj­ho ľudu, zajasá Jákob, po­teší sa Iz­rael.

Ekumenický

7 Kiež príde zo Si­ona spása Iz­raela! Keď Boh zmení osud svoj­ho ľudu, Jákob zajasá, Iz­rael sa po­teší.

Bible21

7 Kéž Iz­rae­li vzejde ze Si­o­nu spása, kéž Bůh ko­nečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude ra­dostně jásat, Izrael se bude ve­se­lit!