RoháčekŽalmy53,5

Žalmy 53:5

Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?


Verš v kontexte

4 Všet­ci do­ved­na sa ob­rátili zpät; zkazení sú; neni toho, kto by robil dob­ré, neni ani jed­ného.
5 Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?
6 Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.

späť na Žalmy, 53

Príbuzné preklady Roháček

5 Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?

Evanjelický

5 Či to ne­vedia všet­ci páchatelia ne­právos­tí čo mi ľud zožierajú, ako keď chlieb jedia, a Hos­podina ne­vzývajú?

Ekumenický

5 Ne­vedia to azda páchatelia ne­právos­ti, ktorí zožierajú môj ľud, akoby jed­li chlieb, ale Boha ne­vzývajú?

Bible21

5 Copak nic ne­vědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hl­tají – pro­čpak by k Bohu vo­la­li?!