RoháčekŽalmy53,6

Žalmy 53:6

Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.


Verš v kontexte

5 Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?
6 Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.
7 Bárs by bolo dané spasenie Iz­raelovi so Si­ona! Keď na­vráti Bôh zajatých svoj­ho ľudu, plesať bude Jakob, bude sa radovať Iz­rael.

späť na Žalmy, 53

Príbuzné preklady Roháček

6 Tam sa raz budú náram­ne desiť, k­de nie je sa čoho desiť, pre­tože Bôh roz­mece kos­ti tých, ktorí ťa obľah­li táborom. Za­han­bíš ich, lebo ich Bôh za­vr­hol.

Evanjelický

6 Tam stŕp­nu strachom, kde niet po­strachu, lebo roz­metá Boh kos­ti toho, čo ťa ob­liehal, za­han­bíš ich, bo za­vr­hol ich Boh.

Ekumenický

6 Veľmi sa zľak­li tam, kde sa niet čoho báť. Veď Boh roz­metal kos­ti tých, čo ťa ties­nili. Za­han­bia sa, lebo ich Boh za­vr­hol.

Bible21

6 Jednou je ale přepadne zděšení, ačkoli před­tím strach neznali. Kosti těch, kdo na­pad­li tě, Bůh sám roz­ptýlía ty je zahanbíš, vždyť Bůh je za­tra­til!