RoháčekŽalmy53,4

Žalmy 53:4

Všet­ci do­ved­na sa ob­rátili zpät; zkazení sú; neni toho, kto by robil dob­ré, neni ani jed­ného.


Verš v kontexte

3 Bôh pozorujúc hľadel z nebies na synov človeka, aby videl, či je nie­kto roz­um­ný medzi nimi, hľadajúci Boha.
4 Všet­ci do­ved­na sa ob­rátili zpät; zkazení sú; neni toho, kto by robil dob­ré, neni ani jed­ného.
5 Či toho nevedia činitelia ne­právos­ti, ktorí zjedajú môj ľud, ako jedia chlieb, a na Boha ne­volajú?

späť na Žalmy, 53

Príbuzné preklady Roháček

4 Všet­ci do­ved­na sa ob­rátili zpät; zkazení sú; neni toho, kto by robil dob­ré, neni ani jed­ného.

Evanjelický

4 Od­pad­li všet­ci, skazení sú na­pos­pol, niet ni­koho, kto by dob­re robil, niet ani jed­ného.

Ekumenický

4 Od­pad­li všet­ci, do jed­ného sú skazení, ni­kto nekoná dob­ro, ani len jediný.

Bible21

4 Všich­ni za­blou­di­li z ces­ty, dočis­ta se zkazili, není, kdo by ko­nal dob­ro, není ani je­diný!