RoháčekŽalmy51,3

Žalmy 51:3

Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.


Verš v kontexte

2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.
3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.
4 Do­konale ma umy od mojej ne­právos­ti a očis­ti ma od môj­ho hriechu;

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.

Evanjelický

3 Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa svojej milos­ti! Pre svoje veľké milo­sr­den­stvo za­hlaď moje prie­stup­ky!

Ekumenický

3 Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milos­ti! Pre svoje veľké milo­sr­den­stvo zo­tri moje ťažké prie­stup­ky!

Bible21

3 Smi­luj se nade mnou, Bože, ze své lásky, v hojném svém sou­ci­tu od­straň mé pokles­ky.