RoháčekŽalmy51,2

Žalmy 51:2

Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.


Verš v kontexte

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov.
2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.
3 Zmiluj sa nado mnou, ó, Bože, podľa svojej milos­ti! Podľa množs­tva svoj­ho milo­sr­den­stva za­hľaď moje pre­stúpenia.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

2 Keď prišiel k nemu prorok Nátan, ako bol vošiel k Batšebe.

Evanjelický

2 prišiel k nemu prorok Nátan.

Ekumenický

2 keď prišiel k nemu prorok Nátan, pre­tože vošiel k Batšebe.

Bible21

2 Po­té, co za ním přišel pro­rok Nátan kvů­li jeho po­mě­ru s Batše­bou.