RoháčekŽalmy51,16

Žalmy 51:16

Vy­trh­ni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môj­ho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spraved­livosť.


Verš v kontexte

15 A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.
16 Vy­trh­ni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môj­ho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spraved­livosť.
17 Pane, ot­vor moje rty, a moje ús­ta budú zves­tovať tvoju chválu!

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

16 Vy­trh­ni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môj­ho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spraved­livosť.

Evanjelický

16 Vy­trh­ni ma, ó Bože, z krv­nej viny. Ty, Bože mojej spásy! Nech za­plesá môj jazyk pre Tvoju spravod­livosť.

Ekumenický

16 Vy­trh­ni ma z viny kr­vi­prelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech za­plesá môj jazyk nad tvojou spravod­livosťou!

Bible21

16 Smr­telné viny zbav mě, Bože, Bože mé spásy, ať jazyk můj zpívá o tvé sprave­dlnosti!