RoháčekŽalmy51,15

Žalmy 51:15

A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.


Verš v kontexte

14 Na­vráť mi radosť svoj­ho spasenia a podop­ri ma dob­rovoľným duchom!
15 A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.
16 Vy­trh­ni ma z hriechov krví, ó, Bože, Bože môj­ho spasenia, a môj jazyk bude s plesaním ospevovať tvoju spraved­livosť.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

15 A budem vy­učovať prie­stup­níkov tvojím ces­tám a hriešnikov, aby sa ob­rátili k tebe.

Evanjelický

15 Chcem učiť prie­stup­níkov Tvojim ces­tám, aby sa hriešnici k Tebe ob­racali.

Ekumenický

15 Chcem učiť ne­ver­ných tvojim ces­tám, aby sa hriešnici ob­rátili k tebe.

Bible21

15 Tvým cestám pak budu pro­vi­nil­ce učit, aby se hříšníci k to­bě vrace­li.