RoháčekŽalmy31,6

Žalmy 31:6

Do tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, lebo si ma vy­kúpil, Hos­podine, Bože, sil­ný a verný.


Verš v kontexte

5 Vy­veď ma zo siete, ktorú mi ukryli, lebo ty si mojou pev­nosťou.
6 Do tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, lebo si ma vy­kúpil, Hos­podine, Bože, sil­ný a verný.
7 Nenávidím tých, ktorí po­zorujú na ničomnú már­nosť; ale ja sa nadejem na Hos­podina.

späť na Žalmy, 31

Príbuzné preklady Roháček

6 Do tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, lebo si ma vy­kúpil, Hos­podine, Bože, sil­ný a verný.

Evanjelický

6 Do Tvojej ruky porúčam svoj­ho ducha, Ty si ma vy­kúpil, ó Hos­podine, Bože ver­ný.

Ekumenický

6 Svoj­ho ducha zverujem do tvojej ruky. Vy­kúpil si ma, Hos­podin, ver­ný Bože.

Bible21

6 Do tvých ru­kou svěřu­ji svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vy­kup mě!